19 maart: Hoogfeest van de heilige Jozef


19 maart: Hoogfeest van de heilige Jozef

Op 19 maart vieren we het ‘hoogfeest van de heilige Jozef’. Deze Joodse timmerman uit Galilea is de bruidegom van de Maagd Maria en de voedstervader van de Zoon van God, Jezus Christus. Jezus wilde Zoon van Jozef genoemd worden en wilde aan hem onderdanig zijn, zoals een zoon aan zijn vader. In het bijzonder vereert de Kerk hem als de beschermer, die de Heer over Zijn gezin heeft aangesteld.

De viering van het hoogfeest van de Heilige Jozef in onze parochie

U bent op 19 maart van harte welkom om dit feest in onze parochiekerk mee te vieren. In de H.-Josephkerk (Aalberseplein 2 te Gouda), vernoemd naar deze heilige, wordt om 19.30 uur een eucharistieviering gehouden.Sint Jan de Doper parochie