Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (8 april)


Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (8 april)

Negen maanden voor de geboorte van Jezus vieren we de Aankondiging van de Heer, ook wel bekend als ‘Maria Boodschap’. Maria ontving van de engel Gabriël de blijde boodschap dat zij in verwachting was van een zoon, die de Zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd. Hierop volgde het ja-woord van Maria: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw Woord.”

Dit jaar vieren we dit hoogfeest niet zoals gebruikelijk is op de eigenlijke dag, 25 maart, omdat we dan in de Goede Week zitten. Daarom is deze feestdag verplaatst naar 8 april. Tijdens een feestelijke eucharistieviering om 19.30 uur in de H.-Josephkerk te Gouda mogen we samen de blijde boodschap aan Maria vieren, waar we samen stilstaan bij de aankondiging van de geboorte van onze Heer, Jezus Christus.Sint Jan de Doper parochie