Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (16 juni)


Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (16 juni)

Op vrijdag 16 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda om 19.30 uur. U bent van harte welkom om met elkaar dit hoogfeest te vieren.

𝗠𝗮𝗮𝗻𝗱 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝘁𝗼𝗲𝗴𝗲𝘄𝗶𝗷𝗱 𝗮𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗛𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗛𝗮𝗿𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗝𝗲𝘇𝘂𝘀

Meimaand is de Mariamaand, maar wist u dat de maand juni in de Rooms-Katholieke Kerk gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus? Het Heilig Hart symboliseert Gods grenzeloze liefde en zijn bereidheid om zichzelf op te offeren voor ons welzijn.

Het Heilig Hart van Jezus herinnert ons eraan om ons te laten leiden door zijn voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde en barmhartigheid. Het moedigt ons aan om liefdevol te zijn naar anderen, om te vergeven en om vreugde te verspreiden in onze gemeenschap.

Laten we deze maand juni aangrijpen als een tijd van verdieping in onze toewijding aan het Heilig Hart van Jezus. Hij is altijd bij ons en verlangt ernaar ons te omringen met zijn liefdevolle aanwezigheid. Moge zijn liefde ons inspireren om ons leven te richten op het dienen van anderen, zodat zijn liefde van het Heilig Hart van Jezus zichtbaar wordt in onze woorden en daden. Denk gedurende deze maand eens na: hoe kunt u liefde en barmhartigheid tonen aan anderen, zoals Jezus ons heeft voorgedaan?

𝗚𝗲𝗯𝗲𝗱 𝘁𝗼𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗛𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗛𝗮𝗿𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗝𝗲𝘇𝘂𝘀

Heilig Hart van Jezus,
Vol vertrouwen wend ik mij tot U in mijn noden en moeilijkheden.
U kent mijn zwakheden en tekortkomingen,
Maar U bent vol mededogen en liefde.
Ik leg al mijn vragen en zorgen in uw liefdevolle handen.
Amen.Sint Jan de Doper parochie