Hooravond  Reeuwijk op 24-05-2022 


Hooravond  Reeuwijk op 24-05-2022 

Bij deze Hooravond waren er ruim 30 mensen aanwezig. Pastor Schuurmans opende de avond met gebed. Vervolgens werd even stil gestaan bij het overlijden van 2 mensen uit onze geloofsgemeenschap: Bertha van Leeuwen de Jong en Antoon Kemp. 

Na een korte inleiding werd aan de aanwezigen verteld wat er zoal in het afgelopen jaar is georganiseerd door de vele vrijwilligers en de mooie vieringen door het Pastoraal Team. 

Hierbij de belangrijkste punten die besproken werden: 

  • Uit het financiële jaarverslag wordt duidelijk dat de kerk financieel gezond is. Het blijkt onder andere dat de kerkbijdrage Kerkbalans hoger is dan voorgaande jaren. De kascommissie heeft aangegeven dat alles duidelijk en op juiste wijze is verwerkt.  
  • Bij de locatieraad wordt afscheid genomen van Marie-José. Zij heeft 11 jaar in de locatieraad gezeten, en heeft dit uitstekend gedaan. Als dank ontvangt zij een bos bloemen en een cadeaubon. Marie Jose blijft wel in de pastoraat groep. Gelukkig hebben we een nieuw lid voor de locatieraad. Annemieke Heemskerk neemt de plek van Marie-José over. 
  • Aan de hand van 5 thema’s: ‘de lokale geloofsgemeenschap’, ‘Activiteiten’, ‘Praten over geloof’, ‘Oog hebben voor elkaar’ en ‘Samenwerken binnen en buiten de parochie’ met diverse steekwoorden wordt voor het thema ‘De kerk in 2030’ gevraagd aan de aanwezigen naar waar zij willen dat er prioriteit aan gegeven moet worden. De uitkomsten worden meegenomen ten behoeve van de Kloosterdagen van het Pastoraal Team. Voor de aanwezigen zijn de thema’s ‘De lokale geloofsgemeenschap’ en ‘Oog hebben voor elkaar’ het belangrijkst. 
  • Het Klooster is in februari verkocht aan de Stichting. Voorbereidende werkzaamheden zijn in gang gezet en het vergunningstraject is opgestart. Samen met de parochie wordt een startgemaakt met de inrichting van het kerkplein en het achterterrein.
  • Tijdens de rondvraag is een van de vragen of er een glazen wand achterin de kerk geplaatst kan worden, zodat de kerk overdag opengesteld kan worden en bekeken. 
  • Verder zijn er zorgen over de samenwerking met de school De Bron: Er zijn in de afgelopen jaren geen start- slot en kerstvieringen geweest. Er wordt aan gewerkt om dit weer op te starten. 
  • De 1e communie voorbereiding werkgroep vraagt zich af wat beter is : 10 Kinderen per jaar of zoals dit jaar 20 kinderen over 2 jaar de 1e communie te laten doen. 
  • De werkgroep oecumenen wil graag een vaste voorganger vanuit het Pastoraal Team voor de 2 vieringen per jaar samen met De Ark gemeenschap . 

Om 22.15 uur  was alles gezegd  en sloten we af met een hapje en een drankje. 

LocatieraadSint Jan de Doper parochie