In de aanloop naar Palmpasen 28 maart.


In de aanloop naar Palmpasen 28 maart.

Dit jaar worden i.v.m. corona minder activiteiten in de geloofsgemeenschappen georganiseerd, maar ook thuis kunnen natuurlijk Palmpasen stokken worden gemaakt.
Hieronder zijn oorsprong en samenstelling nog eens op een rijtje gezet.

De Palmpasen stok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op (ook niet Rooms-) Katholieke en christelijke basisscholen. Aan het einde van de kerkdienst worden de Palmpasen stokken door de kinderen vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie/gemeente. Van oudsher is het een rooms-katholieke traditie, maar in de 21e eeuw wordt de symboliek ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt.
Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:
Kruis – staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, avond). Deze wordt ook wel vervangen door een horizontaal zonnerad.
Palmtakken – staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Broodhaantje – staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eitjes – staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen – staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judasis Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook snoepjes gebruikt.
12 pinda’s – verwijzen naar de twaalf apostelen.
Kransje – soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods. Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het Romeinse labarum en het zonnerad.

Veel succes met het maken van de Palmpasen stok!Sint Jan de Doper parochie