Jansdebat, terug van weggeweest!


Jansdebat, terug van weggeweest!

Op weg naar gerechtigheid in een gepolariseerde samenleving

Op dinsdag 24 oktober om 20.00 uur vindt in de Sint Janskerk weer een Jansdebat plaats. In het Jansdebat gaan dit maal Gert Jan Segers, voormalig fractievoorzitter Christenunie en Welmoed Vlieger, filosoof, publicist en hoofd beleid van Nieuw Sociaal Contract met elkaar in debat. Gespreksleider is Pieter Verhoeve, Burgemeester van Gouda.

In het politieke debat en (sociale) media is de polarisatie en verharding duidelijk zichtbaar. Maatschappelijke complexe thema’s zoals stikstof, klimaat, migratie, armoede en wonen vragen om inhoudelijke antwoorden die de samenleving vooruit moeten helpen. Echter, de realiteit is dat de extremen in posities en demonstraties alsmede de harde toon van het politieke debat de boventoon voeren. De politiek lijkt daardoor niet in staat de noodzakelijke stappen te zetten om de crisissen te lijf te gaan. Daarnaast bemoeilijken gebrek aan visie en leiderschap het politieke debat. Door deze impasse wordt het vertrouwen in de samenleving en in de democratie aangetast.

Toch kijken wij als Nederlanders naar de politiek voor oplossingen voor verschillende maatschappelijk problemen. De kernvraag die in dit Jansdebat centraal staat is daarom:

Wat is er nodig om uit de politieke impasse te raken en tot rechtvaardige oplossingen te komen die recht doen aan de belangen die bij de diverse maatschappelijke vraagstukken op het spel staan?

Aanmeldingen via registratie@jansdebat.nlSint Jan de Doper parochie