Kerkenvisie Gouda gereed


Kerkenvisie Gouda gereed

Op 24 juni heeft ook pastoor Van Klaveren met de belangrijkste andere Goudse kerken, museum en gemeente met zijn handtekening het project Kerkenvisie na anderhalf jaar goede samenwerking afgerond. Het resultaat mag er zijn. Een lijvig document van tachtig pagina’s waarin alle hun toekomstvisie op het religieus erfgoed delen. Het is in onze parochie de eerste afgeronde visie. Het gaat in het document daarbij om veel meer dan de gebouwen.

Een vijftal thema’s zijn uitgewerkt:

  • Beheer en behoud
  • Duurzaamheid
  • Toekomstbestendig gebruik: opdat de functie meeveert
  • Sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed
  • Educatie

Bij elk onderwerp staan ambities en aanbevelingen. Enkele voorbeelden:

Bij beheer gaat het bijv. over kennis delen over het schoonmaken van historische objecten maar ook over het ecologisch beheer van de kerkhoven.

Bij duurzaamheid gaat het over het belang van de GroeneKerk en het onderzoek naar meer mogelijkheden voor energiebesparing.

Bij de maatschappelijke betekenis en educatie gaat het onder meer over de rol van de kerken bij begrip en respect, burgerschap, het lesprogramma en over de waardering voor de vrijwilligers. Natuurlijk is ook genoemd en onderschreven de maatschappelijke hulp die Kerken bieden in de Goudse samenleving

Kortom een schat aan informatie, maar ook zaken die wij als Goudse gemeenschap kunnen en ik zou zeggen moeten, oppakken. Een prachtige kans om deze wensen over de gebouwen en hulpverlening  te verbinden met de parochievernieuwing en de meerjarenvisie.

Het gaat in het document overigens niet alleen om de bestaande kerken maar ook om andere gebouwen en locaties met een religieuze achtergrond zoals begraafplaatsen en voormalige klooster(onderdelen) . Bijzonder is dat het eindresultaat niet zoals elders Kerkenvisie heet, maar “toekomstvisie religieus cultureel erfgoed Gouda”. Het gaat nl. ook om niet christelijke gebouwen en groeperingen zoals de vml. Joodse synagoge en de moskee Nour.

Een document dat vooral in de bijlagen een prachtig overzicht biedt van onze Goudse schatten, niet alleen de stenen maar ook de roerende zaken zoals in Museum Gouda en Catharijneconvent zijn vermeld.

Een paar citaten over de Josephkerk ( onze parochiekerk) (pag62) wil ik jullie niet onthouden:

De Josephkerk : “een van zijn ( H.M. Koldeweij) mooiste en grootste kerken..”

 “..gebouw, kerkmeubilair en verdere inventaris .. voegen zich doelgericht op een harmonieuze manier naar elkaar en vormen een, ook in landelijk opzicht waardevol ensemble…. De kerk bezit bovendien Gouds religieus erfgoed uit vijf eeuwen..”

Lees hier vooral verder!

Peter PennekampSint Jan de Doper parochie