Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie-jaar’


Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie-jaar’

Het ‘Kom en zie-jaar’ wil mannen (18-45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping helpen ontdekken wie Jezus is en waartoe God hen roept. In mei werd het eerste ‘Kom en zie-jaar’ afgesloten. In september wordt het jaar opnieuw aangeboden.

In het ‘Kom en zie-jaar’ denk je na over de vraag: Waartoe ben ik geroepen? Waar kan ik mij aan geven? Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie’ is een jaar dat heel concreet bij deze zoektocht wil helpen.

“Telkens weer gaan mensen samen met God op zoek naar hun toekomst. Christus brengt mensen bijeen in zijn Kerk. Daar helpen we elkaar om samen de weg te gaan die Hij ons wijst. Het zoeken naar je roeping hoef je dus niet alleen te doen. Het is zelfs beter om dat samen met anderen te doen en je daarbij te laten begeleiden door de ervaring van mensen uit de Kerk.”

Spirituaal pastoor Jeroen Smith. Samen met rector Broeders van Vronesteyn begeleidt hij het programma.

De drie vaste onderdelen van het ‘Kom en zie-jaar’ zijn maandelijkse ontmoetingen op Vronesteyn, thuis of in een kerk een wekelijks uur van gebed aan de hand van teksten en vragen, en persoonlijke begeleiding door een priester, diaken of pastoraal werker van het bisdom Rotterdam, die als tochtgenoot met de deelnemer meeloopt.

“Het traject heeft mij structuur gebracht. En rust om te ontdekken wat God van mij wil. Ik had een concrete vraag en heb in dit jaar een antwoord gekregen. Ik wilde mijn leven anders gaan inrichten wat betreft mijn werk. Ik heb in dit jaar keuzes gemaakt en nu een andere baan.

Een van de deelnemers aan het eerste ‘Kom en zie-jaar’.

“Ik had juist geen heldere vraag. Daarom zou ik nooit hebben gegoogeld op bijvoorbeeld de vraag: priester of diaken worden? Maar ik heb daar dit jaar wel serieus over nagedacht.”

Een van de deelnemers aan het eerste ‘Kom en zie-jaar’.

Bisschop Van den Hende beveelt het jaar ‘Kom en zie’ van harte aan. Het jaar wordt aangeboden door het bisdom Rotterdam samen met de priester- en diakenopleiding Vronesteyn.

Het ‘Kom en zie-jaar’ 2023-2024 start op 25 september. Kijk voor meer informatie naar onderstaande flyer.Sint Jan de Doper parochie