Korenoverleg


Korenoverleg

De corona-pandemie houdt ons al een jaar gevangen. In al die tijd hebben de koren niet kunnen zingen in de eredienst. Dat is natuurlijk geweldig jammer. Voor iedereen, en voor de koren in het bijzonder.
We moeten voorzichtig zijn met onze verwachtingen. Toch hopen we dat de koren rond of direct na de zomer weer kunnen starten. Een herstart na 1,5 jaar stilstand!
Wat doet zo’n lange stilstand met een koor? Hoe komt een koor weer uit de startblokken? Op volle stoom, alsof er bij wijze van spreken niets gebeurd is? Of met een lange aanloop, struikelend, of misschien zelfs aarzelend?
Op verzoek van het Pastoraal Team gaat de Parochiële Pastoraat Groep (PPG) met de koren in gesprek over de herstart. We zijn benieuwd wat corona het afgelopen jaar met ieder koor gedaan heeft en wat hun plannen zijn voor de komende tijd. Hoe gaan de koren verder, direct na de start? Maar ook: hoe zien ze de ontwikkeling van hun koor in de komende drie-vier jaar? Waar zien zij kansen of knelpunten voor een ‘liturgiewaardige’ manier van muzikale ondersteuning? Welke wensen en ideeën hebben ze?
Op basis van deze informatie hopen we met elkaar te zorgen voor een goed perspectief voor de koren na de zomer én voor een goede doorontwikkeling in de komende jaren. Doel is om de muzikale ondersteuning van de eredienst in onze parochie zo goed mogelijk te houden.
Twee leden van de PPG gaan in april en begin mei met twee, max drie vertegenwoordigers van elk koor in gesprek, ieder koor spreekt de PPG afzonderlijk. Dat gesprek is louter inventariserend en draait om de twee hoofdvragen hierboven: hoe staan de koren er nu voor en hoe zien zij de toekomst? Na verwerking van de uitkomsten komt er een tweede overlegronde waarin we de vervolgstappen bespreken. Hoe de tweede overlegronde er precies uit zal zien, weten we nog niet. We proberen die tenminste deels vóór de zomer af te ronden.Sint Jan de Doper parochie