Kruiswegviering voor klein en groot


Kruiswegviering voor klein en groot

Op vrijdag 29 maart a.s. willen wij ´s middags om 15.00 uur samen met alle kinderen, vaders, moeders, opa´s en oma´s, parochianen de weg volgen die Jezus ging op Goede Vrijdag. Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen.

Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liederen, met kaarsen en gebeden gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God.

We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen.

Kinderen die het leuk vinden om een gebedje te lezen in de viering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of Marja Brand.Sint Jan de Doper parochie