Last van keelpijn? Haal de Blasiuszegen!


Last van keelpijn? Haal de Blasiuszegen!

Op de 3 februari vieren we in de Kerk de feestdag van Sint-Blasius. Naast enkele legenden is er maar weinig bekend over deze heilige. Vermoedelijk leefde hij rond de 4e eeuw en was hij bisschop van de Armeense stad Sebaste, wat we vandaag de dag kennen als de Turkse stad Sivas.

Legende

Het bekendste verhaal dat rondgaat over Sint-Blasius is dat hij vlak voor zijn marteldood een jongen zou hebben genezen, die door een visgraat dreigde te stikken. Het is mogelijk ook daarom dat hij nu de beschermheilige is van hen die lijden aan keelaandoeningen.

Blasiuszegen

Binnen de Katholieke Kerk wordt in veel parochies op 3 februari na afloop van de mis de Blasiuszegen gegeven. Hierbij houdt de priester twee gewijde kaarsen kruiselings voor iemands keel, waarbij hij ondertussen een zegen uitspreekt:

“Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

Waarom kaarsen?

Volgens een legende werd Blasius dagelijks bezocht door een vrome vrouw toen hij gevangen werd gehouden in een kerker. Zij gaf hem te eten en voorzag hem van kaarsen. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven. In de Middeleeuwen was het een gebruik om regelmatig kaarsen aan Sint-Blasius te offeren. Mede daardoor zou de zegen vandaag de dag nog steeds met -soms zelfs brandende(!)- kaarsen worden gegeven.

Leuk weetje: de kaarsen die voor deze zegen worden gebruikt, zijn daags voor de feestdag van Sint-Blasius gezegend. Het is namelijk een oud gebruik dat tijdens Maria Lichtmis, wat we in de Kerk vieren op 2 februari, de kaarsen worden gezegend voor het aankomende jaar. De kaarsen in de kerk staan immers symbool voor Jezus zelf, het Licht dat God heeft gegeven voor alle volken (Lucas 2, 32).

Ook de Blasiuszegen ontvangen?

In onze parochie is er de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. U bent van harte welkom na de mis op vrijdag 3 februari om 9.00 uur bij de St.-Barnabaskerk in Haastrecht of om 9.00 uur bij de St.-Willibrorduskerk in Bodegraven.Sint Jan de Doper parochie