Leerhuis gaat weer open!


Leerhuis gaat weer open!

Gelukkig is het weer mogelijk om de avonden van het Leerhuis te organiseren. Eind september openen we weer de deuren! Hieronder vindt u informatie over het thema en het programma voor de maanden september, oktober en november. We zien er naar uit u te ontmoeten!

Thema

Vanaf september horen we steeds meer over parochievernieuwing, waarbij het gaat om steeds meer leerling te worden van Jezus Christus. Vanuit verschillende invalshoeken gaan wij op dit thema in.

Om te beginnen horen we in het Leerhuis  over Maria, de moeder van Jezus, die haar geloof in de goede toekomst  belijdt in haar Magnificat.  

Twee nieuwe katholieken, Metten en Morgan, doen hun verhaal over hun weg naar het  leerling worden van Jezus .

Aandacht is er ook voor bidden en hoe Jezus ons daarin voorgaat.

En wat belijden we met elkaar in de geloofsbelijdenis en brengen de woorden ons dichterbij Jezus?

Programma

Op woensdag 29 september opent  Jopie Koop, gebedsleider , het Leerhuis ,vlak vóór het begin van de oktober-Maria-maand,   met haar persoonlijke verhaal over Maria en de Rozenkrans. Wat is over Maria bekend in het evangelie van Lucas en van de andere evangelisten? Hoe komt Maria daarin zelf aan het woord en hoe getuigt zij van haar geloof? Waartoe nodigt Maria ons uit? En hoe is het gebed van de Rozenkrans ontstaan ? En wordt de Rozenkrans ook vandaag nog gebeden?

Op woensdag 13 oktober doen Metten Knuppe en Morgan de Koning-Ward, als nieuwe katholieken in het Leerhuis hun verhaal  over hun weg naar de katholieke kerk. Wat is er in hun leven gebeurd waardoor zij deze stap zijn gaan zetten? Waar zijn zij begonnen en met wie samen hebben zij zich voorbereid op hun doop en vormsel en hun opname in de katholieke kerk?

Woensdag 3 november  gaat het over bidden. Wat voor zin heeft bidden? Wanneer bidden we nog? Waar bidden we : in de kerk, thuis, op pelgrimstocht? Voor wie bidden we : voor zieken, voor iedereen, voor onszelf? Hoe kunnen we opnieuw leren bidden? Agnes Prins en Paul Schuurmans gaan met ons hierover in gesprek

woensdag 17 november staan we stil bij onze geloofsbelijdenis. Elke zondag bidden we in de kerk met elkaar de geloofsbelijdenis. Hoe en wanneer is de geloofsbelijdenis tot stand gekomen? Wat betekenen de woorden van de geloofsbelijdenis nu vandaag voor ons? Hoe zouden wij ons geloof nu verwoorden? Pastoor van Klaveren neemt ons mee en zet ons op weg naar samen geloven.

Aanmelden

Vooralsnog vragen wij u allen zich steeds voor elke avond aan te melden  via leerhuis@sintjandd.nl  of per telefoon of 0182 513056. Ook zal iedereen bij deelname op de woensdagavonden geregistreerd worden.

Graag tot ziens vanaf woensdag 29 september , 19.30 uur in Boskoop !

mede namens Agnes, Carla ,Maruscha, en pastor Rob Lijesen,

diaken Paul SchuurmansSint Jan de Doper parochie