Liturgisch bloemschikken in de vastentijd


Liturgisch bloemschikken in de vastentijd

Wekelijks worden bloemstukken gemaakt, die passen bij de lezingen van de zondag of bij belangrijke feestdagen. Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een liturgische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur wordt het thema van een viering uitgebeeld.

Hieronder vindt u liturgische schikkingen van de eerste vijf zondagen van de veertigdagentijd uit de St.-Victorkerk te Waddinxveen.

Eerste zondag: De bloemschikking van de eerste zondag van onze vasten, geeft u een beeld van de verleidingen van de duivel aan Jezus. “Spring van deze toren , en al wat Ge ziet, zal van Jou zijn”.
Tweede zondag: Vandaag tonen wij u de wonderbare verwisseling op de berg. Evenals de apostelen aanschouwt u de lichtende grootsheid van Jezus en zijn metgezellen.
Derde zondag: De bloemschikking van deze zondag toont ons , dat voor Jezus alle mensen gelijk zijn. Geen onderscheid tussen rassen. Water van de een, is net zo goed als water van de ander.
Vierde zondag: Vandaag toont ons onze blindheid, maar ook wat aanvaarding van het gebodene ons echt laat zien. Genezing van onze blindheid.
Vijfde zondag: Deze zondag geeft ons een klein inzicht in het ontluikende, komende nieuw leven, het leven dat God ons zal geven en waar Zijn Zoon een offer voor moet brengen.


Sint Jan de Doper parochie