Maatregelen covid-19


Maatregelen covid-19

Mondkapjes

We willen nadrukkelijk aansluiten bij de ook door de bisschoppen gekozen gedragslijn om het dragen van mondkapjes tijdens vieringen dringend te adviseren, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Ofwel: hou je mondkapje gewoon op, totdat je daadwerkelijk de H. Communie van de voorganger in ontvangst neemt – en zet het daarna zo snel mogelijk weer op! Zeker indien parochianen zich – ook binnen het kerkgebouw – verplaatsen, is het zeer gewenst dat eenieder boven 12 jaar een mondkapje draagt – zowel voor de eigen als voor andermans veiligheid.

Zang

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gelden zoals eerder vastgesteld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerkgangers en alleen een cantor of enkele zangers (maximaal 4) kunnen zingen, mits de onderlinge afstand minimaal 2 meter bedraagt. Dat geldt eveneens voor de band die de gezinsvieringen begeleidt. Het is echter nog steeds niet toegestaan om als kerkgemeenschap gezamenlijk te zingen.

Communie uitreiken in de zalen bij livestream

In diverse geloofsgemeenschappen is er de mogelijkheid om de viering te volgen in een andere ruimte dan de kerkzaal (via livestream). Het communie uitreiken gaat als volgt:
De acoliet of een andere bedienaar zal de communie uitreiken in de zaal. De mensen in de zalen die de communie willen ontvangen gaan staan bij hun stoel, overige mensen blijven zitten. De acoliet draagt een speciaal gezichtsmasker, dat het gehele gelaat afschermt. Voordat de acoliet de hostieschaal meeneemt, ontsmet zij/hij de handen. De hostie wordt met een pincet uitgereikt. De acoliet toont aan het begin van de uitreiking de hostie aan de aanwezigen en zegt: “Lichaam van Christus”. Allen antwoorden: “Amen”. Bij het uitreiken van de communie  wordt dus door iedereen gezwegen. Dit om te voorkomen dat bij ieder spreekmoment kans is dat de hosties in de schaal besmet raken. Er loopt een gastvrouw/-heer met mondkapje  rond om ontsmettingsmiddel aan te reiken aan degenen die communie ontvangen. De acoliet loopt vervolgens  langs de ontvangers om de communie uit te reiken. Sint Jan de Doper parochie