Marcusevangelie


Marcusevangelie

Op zaterdag 3 april (Stille Zaterdag) zal in de Josephkerk met alle zusterkerken van Gouda het hele Marcusevangelie hardop lezen.
Wij doen dit in estafettevorm.
Zoals u weet zijn er 4 Evangeliën, waarin elke evangelist op zijn eigen wijze verhaalt van het leven van Jezus.
Het Marcusevangelie is het kortste en leent zich daardoor uitstekend voor de voorleesestafette.
De lezingen worden gelezen door lectoren van de verschillende kerken en ook de Goudse burgemeester Pieter Vehoeve heeft zijn medewerking toegezegd.
Uiteraard wordt er vanaf een bij de Stille Week passende plek gelezen en hebben wij zangers bereid gevonden het geheel muzikaal te ondersteunen.

Het voorlezen duurt van 11 uur tot ongeveer 14 uur.

U kunt dit bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-JosephkerkSint Jan de Doper parochie