Maria Lichtmis en Blasiuszegen


Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Met Maria Lichtmis vieren we het feest van de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. De mis begint met een lichtprocessie, symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld. Het is 40 dagen na zijn geboorte, dat Jezus de Tempel werd binnen gedragen. Om volgens de joodse Wet te worden toegewijd aan de Heer.

Als Jozef en Maria met Jezus bij de Tempel komen ontmoeten zij Simeon en Hannah. Simeon en Hannah herkennen in Jezus de Messias.

De benaming van het feest doet denken aan een Mariafeest. Dat is ook hoe het lang is gevierd: als een huldeblijk aan de draagster van het goddelijk licht, als Moeder Gods. Maar na Vaticanum II wordt het feest in eerste instantie als een Christus-feest gevierd.

Volgens een oud gebruik wordt na Maria Lichtmis de Blasiuszegen gegeven. Voor wie dit wil, is deze zegen te ontvangen. Lees meer over de Blasiuszegen op https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/blasiuszegen .

Het feest van Maria Lichtmis, ofwel Opdracht van de Heer in de Tempel, wordt gevierd om 19.30 uur in de H. Josephkerk in Gouda. De mis is via de livestream mee te vieren. Zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/ .Sint Jan de Doper parochie