Nationale Bedevaart Brielle (8 juli)


Nationale Bedevaart Brielle (8 juli)

Pastoor Jack Glas, de custos van bedevaartsoord Brielle, nodigt alle belangstellenden van harte uit voor de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 8 juli. Vorig jaar kwamen weer vele honderden gelovigen samen voor een inspirerende dag in Brielle. Ook u bent van harte uitgenodigd om hier dit jaar bij aanwezig te zijn.

Martelaren van Gorcum

Tijdens de bedevaart in Brielle worden de martelaren van Gorcum vereerd als moedige getuigen van het katholieke geloof. De martelaren van Gorcum waren katholieke geestelijken die in 1572 in Brielle gemarteld en gedood werden tijdens de Nederlandse Opstand. Na de inname van Brielle door de watergeuzen werden acht franciscanen en twee lekenbroeders gevangengenomen en in Gorcum vastgehouden. Ondanks martelingen weigerden ze hun geloof af te zweren. Op 9 juli 1572 werden ze naar Brielle gebracht en openbaar opgehangen. Ze worden vereerd als heiligen vanwege hun moed en standvastigheid. De Nationale Bedevaart Brielle herdenkt deze martelaren en biedt gelovigen de gelegenheid om hun geloof te versterken en hun offer te eren.

Het thema van de bedevaart in Brielle 2023

Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2023 is een tekst uit het evangelie:

“Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen.” (Johannes 8, 31)

 Custos Jack Glas: “De heilige Martelaren van Gorcum hebben hun trouw aan het woord van de Heer tot de uiterste consequentie volgehouden. Zij hebben, door zich volledig toe te vertrouwen aan het Woord, de waarheid leren kennen die werkelijk vrij maakt en werkelijk leven geeft. Voor de pelgrims van vandaag mogen zij een lichtend voorbeeld zijn en ons aansporen om echte leerlingen te worden van de Heer die leven geeft.”

Programma van de Nationale Bedevaart

  • 11.00 uur: Eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant
  • 12.30 uur: Lunch op het voorterrein
  • 13.30 uur: Rozenkransgebed in de bedevaartkerk
  • 14.30 uur: Kruisweg in de omgang rond het martelveld
  • 15.30 uur: Lof met uitstelling, met aansluitend processie met het Allerheiligste in de omgang, en gebed en zegen bij het ciborium

Deelnemen aan de bedevaart

Vanuit onze parochie wordt geen parochiële bedevaart aangeboden. U kunt wel individueel deelnemen aan deze bedevaart. U kunt kiezen voor eigen vervoer richting Brielle. Ook vertrekt er een bus vanaf Rotterdam CS en vanaf de kathedraal voor de pelgrims uit Rotterdam en degenen die met OV naar Rotterdam reizen. Wilt u gebruik maken van de bus, meld u dan aan via e-mail bureau@bisdomrotterdam.nl of telefonisch via 010 – 281 51 71. De eigen bijdrage voor deze bus bedraagt €12,50 en dient in contanten of via betaling met een QR-code in de bus te worden voldaan.

Let op: Aanmelden voor de bus is noodzakelijk!

Bedevaart in beeld

Ben je nieuwsgierig naar deze bedevaart, maar twijfel je nog om deel te nemen? Onderstaande video brengt de Nationale Bedevaart en het heiligdom van de Martelaren van Gorcum prachtig in beeld. Bezoek daarnaast ook eens de website over de Martelaren van Gorcum. Ontdek de betekenisvolle plek waar pelgrims samenkomen, hun geloof verdiepen en de martelaren eren. Sluit aan en laat je hart en geest openstaan voor deze unieke ervaring tijdens de Nationale Bedevaart in Brielle.

Foto bovenaan: Bisdom Rotterdam

Livestream

De Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 8 juli wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden als livestream. De livestream kan worden bekeken op de website www.martelarenvangorcum.nl. Abonnees op het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam krijgen een melding bij de start van de livestream.

Download het liturgieboekje

Download hieronder het liturgieboekje van de de Nationale Bedevaart.Sint Jan de Doper parochie