Oecumenisch vieren in Gouda


Oecumenisch vieren in Gouda

Om als geloofsgemeenschap de verbindende werking van oecumenisch
vieren nog meer zichtbaar te maken hebben we, met de betrokken
voorgangers en met de Raad van Kerken in Gouda, besloten om de
oecumenische vieringen in het vervolg te laten rouleren.
Dat betekent dat de oecumenische viering voor de komende Vredesweek
op zondag 19 september in de Ontmoetingskerk wordt gehouden en in de
Week voor de Eenheid van de Christenen in januari 2022 in de
H. Josephkerk. Volgend jaar september is dan de oecumenische viering in de Veste.

Op zondag 19 september willen we in de oecumenische viering aandacht
besteden aan de start van de Vredesweek. In de Ontmoetingskerk ,
Dunantsingel 9, 2806JA Gouda zullen om 10.00 uur ds Leonie Bos, ds Kim Magnee en pastor Paul Schuurmans samen voorgaan.

Vanwege de beperkte toegang tijdens de vieringen gelieve aan te melden via de website van de Ontmoetingskerk www.ontmoetingskerkgouda.nl of open het formulier hier. Eventueel kunt u ook online meevieren. De link voor de livestream van de viering is op dezelfde pagina ‘online kerk’ op de website te vinden.

Agnes Prins – van Dijk
Coördinator Oecumenische Vieringen
Raad van Kerken Gouda.

PAX Vredesweek: 18 t/m 19 september.

Het thema van de Vredesweek 2021 is ‘inclusief samenleven’. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Dus kunnen we onszelf de vraag stellen; Wat doe jij in Vredesnaam?
bron; PAX Vieren 2021Sint Jan de Doper parochie