Oecumenische gespreksavond over wereldwijde verbroedering


Oecumenische gespreksavond over wereldwijde verbroedering

“Fratelli Tutti”: “Allen broeders”. Dat is de titel van een encycliek (vgl.: ‘encyclopedie’: een veel omvattend boekwerk) die paus Franciscus heeft geschreven over de wereld van nu, gezien vanuit het evangelie. Hij beschrijft zeer uiteenlopende onderwerpen: vrouwenrechten, sociale gelijkheid, migratie, de dialoog tussen godsdiensten, moderne media en communicatiemiddelen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, economie en kwetsbare mensen, rechten van de volken, taken van de politici, oorlog en doodstraf. Uiteindelijk draait de hele encycliek om één thema: hoe worden wij op deze moderne wereld broeders en zusters van elkaar, als kinderen van één Vader? Hij stelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal.

De eerste woorden van deze encycliek, “Fratelli Tutti”, komen van Franciscus van Assisi (Italië, 1181-1226) die gezien wordt als een van de grootste heiligen van de ongedeelde kerk van vóór de reformatie. We leven nu in een totaal andere tijd, met nieuwe uitdagingen die andere oplossingen vragen. Kunnen de volkeren elkaar als broeders en zusters zien? “We zouden onze “broeders en zusters die ver van ons weg zijn, net zo moeten liefhebben als degenen die dicht bij ons zijn”, schreef Franciscus.

Op woensdagavond 16 november 2022 organiseert de oecumenische werkgroep Samenspraak in samenwerking met de werkgroep Verdieping een gezamenlijke gespreksavond over deze recente (2020) encycliek, ofwel,  herderlijk schrijven  van paus Franciscus.

De avond wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. Daarna kunnen we met een hopelijk oecumenisch samengesteld gezelschap, onder leiding van leden van Samenspraak, spreken over de essentie van de encycliek.

Alle gemeenteleden van ’t Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap St. Victor en alle andere belangstellenden worden uitgenodigd in de Victorzaal van de St. Victorkerk aan de Zuidkade. Aanvang 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. Graag aanmelden bij Evalien de Haan: evalien.zijlstra@planet.nl Sint Jan de Doper parochie