Oktober = Rozenkransmaand


Oktober = Rozenkransmaand

Oktober is een bijzondere maand voor katholieken wereldwijd, want het staat bekend als één van de Mariamaanden. Naast de maand mei, die in het bijzonder toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria, is oktober gewijd aan de rozenkrans. In deze maand vereren we Maria, en staan we stil bij het belang van het bidden van de rozenkrans. Maria, de moeder van Jezus, heeft een speciale plaats in het katholieke geloof en wordt gezien als een bron van troost, inspiratie en bescherming voor gelovigen over de hele wereld.

In deze speciale maand nodigen we u uit om deel te nemen aan verschillende activiteiten in onze parochie om onze relatie met Maria te verdiepen en de kracht van het rozenkransgebed te ervaren.

De oorsprong van de Rozenkransmaand

De traditie van de Rozenkransmaand heeft zijn oorsprong in de 16e eeuw. Op 7 oktober werd door Paus Pius V het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans ingesteld. Het was bedoeld om de christelijke overwinning te herdenken bij de Slag bij Lepanto in 1571, waarbij de Heilige Liga, geleid door paus Pius V, de Ottomaanse Turken versloeg. De paus schreef deze overwinning toe aan de kracht van het gebed van de rozenkrans. Dit vormde een cruciale rol voor het bevorderen van het gebed van de rozenkrans.

De Rozenkransmaand herinnert ons aan het belang van het bidden van het rozenkransgebed als een middel voor gelovigen om dichter bij God en Maria te komen. We nodigen u daarom van harte uit om deze maand deel te nemen aan onze Maria- en Rozenkransactiviteiten en zo de rijke traditie van toewijding aan Maria en het gebed van de rozenkrans voort te zetten.

Maria van Waddinxveen. Foto: www.kerkfotografie.nl.

Marialof

Op zondag 15 oktober om 16.30 uur zal er een Marialof plaatsvinden in de St. Victorkerk te Waddinxveen. Pastoor van Klaveren zal voorgaan, en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Monique van den Hoogen.

Rozenkransgebed

Gedurende de Mariamaand wordt ook op diverse locaties de rozenkrans gebeden. Hieronder vindt u de tijden en locaties:

  • Boskoop: Elke maandag in oktober tijdens de viering van 19.00 uur.
  • Gouda: Elke dinsdag in oktober om 8.40 uur, voorafgaand aan de viering van 9.00 uur in de RK Kapel Graaf Floris.
  • Haastrecht: Elke vrijdag het hele jaar door om 15.00 uur.
  • Schoonhoven: Elke maandag het hele jaar door om 14.00 uur.
  • Waddinxveen: Elke donderdag in oktober om 18.30 uur, voorafgaand aan de viering van 19.00 uur.

Feest van Maria ter Weghe

Het jaar­lijkse feest van Maria van Haas­trecht wordt gevierd op 18 ok­to­ber. De feestelijke viering begint om 19.30 uur met meerdere priesters. Bij het licht van de fakkels lopen wij in processie in het donker naar buiten, terwijl er mooie Marialiederen gezongen worden.

Bruidjes gezocht
Hoe mooi zou het zijn als er voor Maria een stoet bruidjes zou lopen. Als uw dochter (leeftijd basisschool) wil meelopen als bruidje in de processie is ze zeer welkom. Een aantal grotere kinderen mogen ook samen de draagbaar dragen waarop Maria wordt gezet, zodat iedereen haar kan zien. Er zijn bruidsjurkjes beschikbaar voor wie dat niet zelf heeft. Omdat het aantal jurkjes beperkt is, vragen we dit wel graag van te voren even melden. Stuur dan een email naar altaarteam in Haastrecht.

Maria ter Weghe uit Haastrecht. Foto: www.kerkfotografie.nl

Mariaviering in de Reehorst

Op donderdag 5 oktober zal er om 10.00 uur een Mariaviering worden gehouden in de Reehorst in Reeuwijk, geleid door een gebedsleider.

We kijken ernaar uit om samen met u de Mariamaand te vieren en ons geloof te verdiepen in de liefdevolle aanwezigheid van Maria.

Mariav

Aan het begin van de wintertijd geeft wijkgemeente De Rank ruimte aan een avondgebed in de Immanuëlkerk. Het avondgebed of de vesper is in de kloostertraditie een verstild moment aan het einde van de werkdag, een uur van loslaten en toevertrouwen. Steevast wordt dan het ‘Magnificat’, de lofzang van Maria, gezongen. Het is daarom dat muziek en woord deze eerste keer worden geschikt rond de gestalte van Maria, de moeder van onze Heer. Kijk hier voor meer informatie.Sint Jan de Doper parochie