Open gesprek over een synodale kerk


Open gesprek over een synodale kerk

Paus Franciscus heeft vorig jaar het onderwerp van de bisschoppensynode in 2023 aangekondigd: een synodale kerk.

Synodaal wil zeggen: samen op weg zijn. Op weg naar de toekomst, op weg naar een vernieuwde kerk. Daarvoor wil de paus graag een inbreng hebben van alle gelovigen. En dat de gelovigen weer met elkaar in gesprek gaan over het geloof in deze tijd en deze wereld: wat kunnen we als kerk voor de wereld betekenen? Wat en hoe kunnen we bijdragen aan het uitdragen van ons geloof?

Het gaat over het samen op weg gaan als leerlingen van de Heer. De Kerk die ten diepste uit pelgrims bestaat die samen op weg gaan om het evangelie steeds meer te beleven en het ook te verkondigen, steeds opnieuw in de wereld.

Centrale vraag: Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’?

Om iedere parochiaan en geïnteresseerde de gelegenheid te geven mee te praten in dit synodaal proces bieden we een ontmoeting aan op 20 maart, aansluitend aan de Eucharistieviering van 11.00 uur, dus rond 12.15 uur, in de Victorzaal achter de kerk in Waddinxveen, Zuidkade 175. De bijeenkomst staat onder leiding van Paul Buis.

Programma:

⦁ Start met gebed om de H. Geest door gespreksleider of pastor
⦁ Inleiding over de synode door de gespreksleider:
⦁ Bespreking in groepen van de vragen:
⦁ Inventarisatie van de antwoorden om naar de bisschoppen te sturen.
⦁ Afsluiting na ongeveer anderhalf uur door gespreksleider

Thema: Dialoog in Kerk en samenleving

Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.

  1. Wat zijn de plaatsen en manieren van dialoog binnen onze plaatselijke Kerk?
  2. Hoe worden verschillen in visie, conflicten en problemen aangepakt?
  3. Welke ervaringen van dialoog en gedeeld engagement hebben we met andere christenen en met gelovigen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen en met niet-gelovigen?
  4. Hoe gaat de Kerk in dialoog met andere sectoren binnen de samenleving en leert ze van deze sectoren: politiek, economie, cultuur, maatschappelijk middenveld, de armen?

Van harte welkom.Sint Jan de Doper parochie