Opening studiejaar en gebed voor toekomstige priesters


Opening studiejaar en gebed voor toekomstige priesters

Op dinsdag 31 augustus opent de priester- en diakenopleiding Vronesteyn het studiejaar met een eucharistieviering in de kerk van de HH. Laurentius en Ignatius (Eendrachtskapel).
Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering waarmee Vronesteyn het studiejaar opent. Rector Broeders en andere priesters die zijn verbonden aan Vronesteyn concelebreren.
De bisschop en de rector vragen om gebed voor Vronesteyn. Concreet wordt hiervoor deze zomer een gebed voor toekomstige priesters aangereikt.
Dit gebed is gemaakt door kardinaal Montini, de latere paus Paulus VI (1963-1978).

Heer,
geef uw dienaren een ruim hart,
open voor uw gedachten, gesloten voor elk onwaardig striven, en menselijke wedijver;
een ruim hart,
altijd weer bereid naar het uwe, toe te groeien;
een ruim hart,
zo wijd als de wereld,zo groot als de Kerk;
bereid ook
om allen lief te hebben,
om allen te dienen,
om allen dichter bij U te brengen.
Amen.


In de eucharistieviering op 31 augustus ontvangt priesterstudent Benno van Croesdijk de
aanstelling tot lector. Enkele dagen eerder ontvangt priesterstudent Arno Aardoom de aanstelling tot acoliet op 27 augustus tijdens de opening van het studiejaar op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Diaken Sander Verschuur zal in het komende studiejaar de priesterwijding ontvangen tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.Sint Jan de Doper parochie