Opname geloofsleerlingen


Opname geloofsleerlingen

Geloofsleerlingen Maarten, Erik, Tim en Steffi zijn dit jaar al weer een aantal malen bij elkaar geweest in voorbereiding op hun doop en vormsel. Ze hebben met elkaar en hun begeleiders fijne bijeenkomsten, in een grote ruime zaal met strenge coronaregels. Maar het samenzijn en de sfeer zijn er beslist niet minder door geworden. In openheid en vertrouwen leren zij elkaar kennen, en maken intensief kennis met de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de liturgie en de sacramenten. Op Eerste Pinksterdag zullen drie geloofsleerlingen gedoopt worden en vier geloofsleerlingen hun H. Vormsel krijgen. Maar eerst worden zij zondag 11 april in de kerk als geloofsleerlingen opgenomen door zalving en zegening. Zij krijgen dan ook het Onze Vader en de geloofsbelijdenis op papier uitgereikt. Deze viering vindt plaats in de H. Josephkerk in Gouda om 11.00 uur. Via de livestream kunt u dit meevieren. In alle kerken wordt in dit weekend in de voorbeden gebeden voor deze mensen die leerling van Christus willen worden in de katholieke kerk.Sint Jan de Doper parochie