Diaken of priester worden? Kom op 17 maart naar de oriëntatiedag!


Diaken of priester worden? Kom op 17 maart naar de oriëntatiedag!

Rector Broeders nodigt mannen (18-45 jaar) met een roeping tot het priesterschap of diaconaat uit. Op zondag 17 maart ben je van 14.00 tot 17.00 uur welkom tijdens Oriëntatiedag bij Vronesteyn. Op de Oriëntatiedag kunnen je in gesprek gaan over hoe je je roeping kunt onderzoeken en over de diocesane roeping van priesters en diakens in relatie tot de parochies in het bisdom.

Als het gaat om de vraag of God je roept tot het priesterschap of diaconaat, zal een antwoord zich vaak in de loop van de tijd ontwikkelen. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet daar iets voor doen. En een van de belangrijke stappen die daarvoor nodig zijn is erover in gesprek gaan.

Vronesteyn is huis van de opleiding en huis van de roeping in het bisdom Rotterdam. Vronesteyn is het adres voor wie zijn roeping tot het priesterschap of diaconaat wil onderzoeken. Dat is niet iets dat alleen vóór de aanmelding als student plaatsvindt, maar gaat ook verder na de aanmelding als student en het met goed gevolg doorlopen van de toelatingsprocedure. Dus ook tijdens de jaren van studie en vorming.

Dit en meer komt aan bod op de Oriëntatiedag.

Het is niet altijd gemakkelijk je roeping te onderscheiden. Vronesteyn wil mannen (18-45 jaar) daarbij helpen. Roept God jou tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom? Onderzoek je roeping, doe dat samen met Vronesteyn en meld je aan voor de Oriëntatiedag.Sint Jan de Doper parochie