Week van gebed voor eenheid

Ook in Reeuwijk zijn er in januari tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid’ gebedsvieringen.Op zondag 15 januari begint de week van gebed in Reeuwijk met een oecumenische viering in De Ark om 9.30 uur. Voorgangers : DS Murielle van Diepen en Pastor Margriet van der Zwaan. Verder zal er van maandag tot en met […]

Alpha is waardevol!

Dan is het zover, 14 december, de laatste avond van deze Alpha reeks. Het is een bijzondere tijd geweest waarin we elkaar mochten leren kennen en ontmoeten tijdens de maaltijd en de kleine groepen. We hebben diverse sprekers mogen horen over verschillende geloofs thema´s  Er was ruimte voor gezelligheid, om te delen in vertrouwen en […]

Lourdes, we gaan!

Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van de dag, met je lunchpakket voor de eerste dag binnen handbereik, brengt de bus ons naar het treinstation in het Noorden van Frankrijk, daar stappen we op de TGV  de Train à Grande Vitesse! In die trein zitten pelgrims uit het Aartsbisdom en uit parochies van ons eigen […]

Week van gebed voor eenheid

Ook in Bodegraven zijn er in januari tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid’ (15 tot en met 23 januari) gebedsvieringen. Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden. Daarvoor zijn we te gast steeds in een andere kerk, bij een andere kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap. De […]

Energiekosten stijgen enorm

Ook onze geloofsgemeenschap krijgt in 2023 te maken met hoge energiekosten. Zonder aanpassing zullen onze wekelijkse stookkosten in de wintermaanden stijgen van €75 per week naar €315 per week. Het zal duidelijk zijn dat dat niet te handhaven is. De locatieraad heeft daarom besloten om:   Deze maatregelen zijn voor niemand prettig, maar op deze […]

Speelfilm Don Bosco

Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en Johannes Paulus II kunt u op dinsdag 31 januari de speelfilm zien van Don Bosco. Don Bosco is de meest bekende priester die het opnam voor de verwaarloosde en geminachte straatjongeren in Turijn, die veelal in de jeugdarbeid zaten en niet naar school konden. Hij bracht de […]

Advent een tijd van bezinning

Advent Advent, Jezus Gods Zoon zal komen. Een goede tijd van bezinning en inkeer. Vol verwachting uitzien naar de Heer, die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht in de duisternis, de blijde komst van de Heiland. Redder van de wereld, Gods afgezant, Advent, toeleven naar Kerstmis. Advent, tijd van geloven en hopen, Gods beloften […]

Ankerzondag en kindje Jezus zegenen

Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Op zondag 18 december vindt de volgende Ankerzondag plaats in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de […]

Kerststallenroute 2022

U bent welkom bij alle adressen op zaterdag 10 december tot en met vrijdag 6 januari tussen 11.00 uur-18.00 uur. Op de adressen met een * is de kerststal te zien tot en met vrijdag 23 december of een nadere datum. De adressen waar de kerststallen te zien zijn, kunt u herkennen aan een groene […]

Sint Jan de Doper parochie