pastoor Van Klaveren per 18 september ook benoemd in de parochies in Haastrecht en Schoonhoven


pastoor Van Klaveren per 18 september ook benoemd in de parochies in Haastrecht en Schoonhoven

Beste parochianen,

ik wil u namens het parochiebestuur het volgende mededelen.

Zoals velen van u inmiddels weten, is recentelijk de pastoor van de parochies in Haastrecht en Schoonhoven vertrokken. In het kader van diens opvolging, heeft pastoor Van Klaveren de afgelopen week een persoonlijke benemingsbrief van bisschop Van den Hende ontvangen, waarin hij per 18 september a.s. wordt benoemd tot pastoor van beide parochies.

Pastoor Van Klaveren zal reeds a.s. weekend, op zaterdag 18 september in de Eucharistieviering van 19.00 uur in Haastrecht, door vicaris Van Deelen worden geïnstalleerd. In dat weekend gaat hij in Haastrecht en Schoonhoven in alle vieringen voor.

Deze benoeming betekent dat pastoor Van Klaveren er naast de zes locaties van onze parochie er dus nog twee parochies bij krijgt. Vicaris Van Deelen duidde hier al op bij de recente installatie van pastor Kuipers. Dit betekent niet alleen voor hem een aanzienlijke taakverzwaring, maar ook voor de andere leden van het pastoraal team. Het parochiebestuur hecht eraan om – mede namens de locatieraden – te benadrukken dat wij er met elkaar alles aan zullen doen om de leden van ons pastoraal team maximaal te ondersteunen, zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen blijven doen. Wij vragen daarvoor ook uw hulp en gebed.

Deze taakverzwaring heeft ook consequenties voor de aanvangstijden van enkele vieringen. Per 1 oktober a.s. zal daarom de zaterdagavondviering in Gouda voortaan om 17.30 uur beginnen.

Dank voor uw aandacht!Sint Jan de Doper parochie