Pastor Kuipers met vervroegd pensioen


Pastor Kuipers met vervroegd pensioen

Bisschop Van den Hende heeft ingestemd met het verzoek van pastor Kuipers om vervroegd met pensioen te gaan. In praktische zin betekent dit het volgende: Pastor Kuipers krijgt een aanstelling als priester-assistent en blijft een aantal taken, waaronder sacramentenbediening, vervullen. Wel zal hij op de locaties Boskoop, Bodegraven en Schoonhoven aanzienlijk minder frequent voorgaan. Ook zal hij zich binnen het pastoraal team richten op vooral uitvoerende taken. Wel blijft hij betrokken bij het communie- en vormseltraject. Het pastorale team en het parochiebestuur spreken de hoop uit dat door deze andere, en qua tijd minder belastende, taakinvulling pastor Kuipers nog een aanzienlijke tijd beschikbaar kan blijven ten dienste van onze parochiegemeenschappen. Met de bisschop gaan we op zoek naar mogelijkheden om het team op korte termijn te versterken. Zodra daar meer zicht op is, zullen wij dat met u delen.

Frank Marcus
Vicevoorzitter parochiebestuurSint Jan de Doper parochie