Priesterwijding Sander Verschuur


Priesterwijding Sander Verschuur

Op zaterdag 13 november zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (11.00 uur).
zie voor alle informatie: https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/priesterwijding-sander-verschuur

Eerder dit jaar, op 9 mei, werd Sander Verschuur diaken gewijd op Bovendonk. Sander Verschuur ontving via Vronesteyn zijn vorming en opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdeling.Sint Jan de Doper parochie