Roepingenzondag (30 april)


Roepingenzondag (30 april)

Op zondag 30 april wordt Roepingenzondag gevierd, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor roeping en spiritualiteit. Op deze dag worden gelovigen opgeroepen om stil te staan bij hun eigen roeping en om te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Iedereen heeft een roeping

Roeping en spiritualiteit zijn belangrijke thema’s binnen het geloof, maar ook daarbuiten. Het gaat om de vraag wat je in het leven wilt doen en wat jouw levensdoel is. Voor sommige mensen is dat een roeping tot het geestelijke leven, voor anderen is dat iets anders. Want iedereen heeft een roeping in het leven, of dat nu is om als ouder voor kinderen te zorgen, als leraar kinderen te onderwijzen, als zorgverlener mensen te helpen of als vrijwilliger zich in te zetten voor anderen. Roepingenzondag is een moment om stil te staan bij die vragen en om te bidden voor een richting in het leven.

“Het geroepen worden is een gave van de Heer, maar het nadenken over je roeping is een opdracht van de hele Kerk.” – Rector Broeders van Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Bidden voor roepingen

Op Roepingenzondag wordt er speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het is belangrijk dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om deze taken op zich te nemen en zich inzetten voor de gemeenschap. Daarom is het goed om daar extra aandacht aan te besteden.

“We mogen erop vertrouwen dat de Heer blijft roepen, want de Kerk heeft gewijde bedienaren nodig.” – Rector Broeders van Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Ben jij zoekende naar wat jouw roeping is?

Neem dan heel laagdrempelig contact op rector Broeders van de Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn of bezoek een priester of een diaken in jouw eigen parochie. Zij kunnen je helpen om meer informatie te krijgen over roepingen binnen de Kerk en eventueel ook in contact brengen met een geestelijke begeleider.

Kijk voor meer informatie over Roepingenzondag op de website van het Bisdom. Wil je meer weten over de Priester- en Diakenopleiding, klik dan hier.

Rector Broeders over roepingen


Sint Jan de Doper parochie