Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou?


Roepingenzondag: Wat vraagt God van jou?

Op de vierde zondag van Pasen vieren we roepingenzondag. Traditiegetrouw lezen we een gedeelte van het Evangelie over de goede Herder (Johannes 10, 11-18). Op deze dag wordt in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?

Boodschap van de Paus

Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten. In zijn boodschap voor Roepingenzondag houdt paus Franciscus ons voor dat ons leven pas voldoening vindt als we ontdekken wie we zijn, wat onze gaven zijn, waar we ze vrucht kunnen laten dragen en welke weg we kunnen volgen om tekens en instrumenten te zijn van liefde, schoonheid en vrede. De volledige tekst kun je onderaan deze pagina lezen.

Roept God jou? Zo ontdek je wat God jou probeert te zeggen…

Denk je na over jouw roeping tot priester, diaken of het religieus leven in de rooms-katholieke kerk? Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om te weten te komen wat God jou probeert te zeggen.

• Praat met een geestelijke begeleider, zoals een priester of diaken, om je gedachten en gevoelens te verkennen. In ons bisdom hebben we ook een rector die samen met jou jouw roeping kan ontdekken. Neem gerust contact op met rector Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl of kijk voor meer informatie op
• Neem deel aan retraites en religieuze activiteiten om je spirituele groei te bevorderen. Kijk voor een actueel overzicht op onze website: https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/retraite-iets-voor-jou/
• Onderzoek de verschillende vormen van religieus leven en praat met mensen die deze levensstijl leiden.
• Bid regelmatig om de wil van God te begrijpen en vraag om Zijn leiding.

Weet dat het een persoonlijke reis is en dat je tijd nodig hebt om te bidden, te luisteren en te groeien in je roeping. Neem de tijd die je nodig hebt en sta open voor Gods wil in je leven. 🙏Sint Jan de Doper parochie