Sacrament van Boete en Verzoening nu ook op vaste momenten


Sacrament van Boete en Verzoening nu ook op vaste momenten

Regelmatig en steeds vaker worden de priesters en het centraal parochie secretariaat benaderd met de vraag om een afspraak te maken voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, ook wel bekend onder de naam de ‘biecht’. Dat is een mooie ontwikkeling, maar vaak duurt het even voor er een afspraak gemaakt is. Om beter gevolg aan te kunnen geven aan de vraag is besloten vaste momenten in de maand aan te bieden in verschillenden geloofsgemeenschappen voor het ontvangen van het sacrament van de biecht. Deze momenten zijn voornamelijk gekoppeld aan eucharistievieringen.

Geplande momenten:

  • In Gouda: de 1ste vrijdag van de maand tijdens de Aanbidding van het Allerheiligste om 19.30 uur
  • In Haastrecht: de 2de vrijdag van de maand na de Mis van 9.00 uur
  • In Waddinxveen: de 2de of 3de donderdag voorafgaand aan de Mis vanaf 18.30 uur
  • In Schoonhoven: de  3de of 4de woensdag van de maand na de Mis van 9.00 uur
  • In Bodegraven bij een 5de vrijdag in de maand (één keer per kwartaal) na de Mis van 9.00 uur

Met ingang van de vastentijd (14 februari) worden deze momenten van biechtgelegenheid opgenomen in het vieringenrooster https://www.sintjandd.nl/vieringen/

Daarin zijn eventuele afwijkingen van het vaste schema i.v.m. feestdagen, opgenomen.

Speciale vieringen

Daarnaast zijn er de Vieringen van Barmhartigheid voor Pasen en Kerst waarin dit sacrament van de biecht persoonlijk kan worden ontvangen. Deze vieringen staan aangegeven op de parochiesite en in ‘De Voorloper’.

Afspraak maken

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om een afspraak met een priester te maken op een ander moment. Daarvoor kunt u contact opnemen met het CPS via parochie@sintjandd.nl of tel. 0182- 513056 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur).Sint Jan de Doper parochie