Slotviering Gouda 750 Sint Jan


Slotviering Gouda 750 Sint Jan

Als afsluiting van de activiteiten van de kerken bij Gouda750 heten we  je van harte welkom bij de  bijzondere slotviering in de Sint Jan op zondag 4 september 2022 om 17.00 uur.

Verdraagzaamheid is een groot goed en staat sinds lang hoog in het vaandel van de stad Gouda. Dat blijkt ook uit het Goudse Glas ‘De vrijheid van Consciëntie’ dat pleit voor verdraagzaamheid om te mogen geloven wat je wilt. In de viering krijgt dit glas een plek, maar worden ook de oorspronkelijke katholieke altaarstukken betrokken die vanuit Museum Gouda voor even terug zijn in de Sint-Jan.

Er zal feestelijke muziek van Vivaldi te horen zijn met medewerking van de stadsorganist, Ars Musica en de Cantorij. Ook de Goudse zangeres Elise Mannah zal zingen. De dienst zal worden geleid door meerdere voorgangers uit Gouda. Namens de kerken zal er een bijzonder cadeau aan de stad Gouda worden aangeboden.Sint Jan de Doper parochie