Speciale bijeenkomst en viering (27-11)


Speciale bijeenkomst en viering (27-11)

Op zondag 27 november a.s. om 10.00 uur is er een speciale bijeenkomst met koffie en koek voor de oud-kerkgangers uit de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in de Antoniuszaal. Ook andere parochianen zijn natuurlijk hartelijk welkom. Tijdens deze bijeenkomst zal o.m. het kruis dat aan de buitenkant van de OLVH kerk bevestigd was, voor het eerst verlicht worden op de buitenmuur van de H. Joseph kerk. Er komen diverse belichtingen naar gelang de periode van het kerkelijk jaar. Het kruis is recent door enkele parochianen geschilderd en wordt op de muur aan de Thorbeckelaan bevestigd.

Het kruis van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk geeft voor parochianen van beide kerken weer licht.

Pastor Rob Lijesen begeleidt de parochianen naar de nieuwe plaats van het kruis en gaat hierna samen met Pater Hoogland voor in de Eucharistieviering van 11.00 uur.

Voor de viering van 11.00 uur is het plan om een koor te vormen van parochianen die eerder hebben gezongen in het vroegere Gouda Oost Koor en het Antoniuskoor. Ook andere mensen die mee willen zingen zijn hartelijk welkom. Het accent zal liggen op Adventsliederen. Dit omdat het de eerste zondag van de Advent is. De vroegere dirigente van het Gouda Oost Koor Henriette van Dijk zal dirigeren en de vroegere organist Ad Verhoef zal orgel spelen. Er zal voor deze viering in de H Joseph kerk twee keer worden gerepeteerd. Maandagmiddag 14 en 21 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur (pauze met koffie/thee halverwege) vinden de repetities plaats. U bent van harte welkom om mee te komen zingen. Als u meezingt wilt u zich dan voor 11 november aanmelden via e-mail of telefoon bij Piet Rijk (e-mail: pietrijk@hetnet.nl of 06 22041246). Dit i.v.m. het maken van de nodige copies voor de koorpartituur.

Wij zien u graag op zondag 27 november in de H Joseph kerk.

Pastor Rob Lijesen, Wilma van Erdewijk en Piet Rijk       Sint Jan de Doper parochie