Starten Traject EHC 2023-2024


Starten Traject EHC 2023-2024

Door het pastoraal team van parochie St. Jan de Doper parochie is besloten om het voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige Communie, vanaf dit schooljaar (2022-2023), uit te breiden.

Het voorbereidingstraject is erop gericht dat de communicant en zijn/haar gezin meer betrokken wordt bij de kerk en het geloof.

Dinsdagavond 22 november is er van 19:30- 21:15 uur in de Antoniuszaal van de Josephkerk te Gouda een ouderinformatieavond, waarbij dit nieuwe traject wordt uitgelegd. U kunt zich hiervoor opgeven via de website of eerstecommunie@sintjandd.nl.

We starten op zaterdag 4 februari 2023. Het programma die middag staat in het teken van Maria Lichtmis, waarbij de gezinnen en kinderen vanuit de hele parochie, die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, kennis maken met elkaar.

Tijdens het verloop van het traject zijn er regelmatig activiteiten in de diverse geloofsgemeenschappen binnen de parochie en zijn er voor de kinderen een 6 tal voorbereidingslessen. De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in mei/juni 2024. 

U kunt uw kind opgeven via de website of door te mailen naar eerstecommunie@sintjandd.nl.Sint Jan de Doper parochie