Actie Kerkbalans start dit jaar vanuit Gouda


Actie Kerkbalans start dit jaar vanuit Gouda

In 2024 bestaat de Actie Kerkbalans 50 jaar. Dat wordt op zaterdag 13 januari gemarkeerd in de H.-Josephkerk in Gouda (Aalberseplein 2) met een startmoment (11.00-12.30 uur), waarbij de rode loper wordt uitgerold.

Stap over de rode loper van Kerkbalans

Enkele mensen zullen over de rode loper van Kerkbalans stappen. De slogan van de Actie Kerkbalans is: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Deze mensen zullen bij de rode loper vertellen waarom de Kerk voor hen belangrijk is; dat ze om de Kerk geven en daarom ook voor de Kerk geven.

Oproep aan gelovigen: ‘Geef voor de Kerk van morgen’

Kerken in Nederland ontvangen geen subsidie van de overheid. Bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt de Kerk haar leden om een bijdrage. Die bijdrage van de gelovigen heeft de Kerk nodig om te kunnen blijven werken aan haar van Christus ontvangen opdracht:

  1. dienst aan de naaste en zo eenzaamheid en armoede tegengaan;
  2. het geloof doorgeven en nieuwe mensen ermee bekend maken; en
  3. het geloof vieren en zo ook tijd en ruimte maken voor God.

Speciale gast: bisschop Van den Hende van Bisdom Rotterdam

Bij het startmoment in Gouda is bisschop Van den Hende van Rotterdam te gast. Hij is een van de sprekers bij de bijeenkomst. Bisschop Van den Hende is bisschop van alle parochies in het bisdom Rotterdam, dat grotendeels samenvalt met de provincie Zuid-Holland.

Sterk merk in een seculariserende samenleving

Kerkbalans is een “sterk merk”. Parochianen dragen daarnaast ook bij via de collectes. De samenleving seculariseert en het aantal kerkgangers en kerkleden neemt af. Maar over het algemeen geldt dat in de meeste parochies in het bisdom Rotterdam de opbrengst van de collectes en de actie Kerkbalans tot nu toe op peil blijft.

Sprekers en muzikale begeleiding

Andere sprekers bij het startmoment in Gouda zijn: pastoor Van Klaveren van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda e.o.), vertegenwoordigers van het coördinatieteam van de parochie in Gouda, en Ad Sosef (coördinator van de actie Kerkbalans in het bisdom Rotterdam). Er is muziek en koorzang en na afloop van de bijeenkomst nog een kort samenzijn.

Actieperiode Kerkbalans 2024

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. Landelijk doen ongeveer 2.000 plekken mee. De actie Kerkbalans wordt gehouden in parochies en gemeenten in de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Evangelische Broedergemeente.Sint Jan de Doper parochie