Startmoment Actie Kerkbalans met Bisschop Van den Hende als speciale gast


Startmoment Actie Kerkbalans met Bisschop Van den Hende als speciale gast

Op zaterdag 13 januari werd in de H.-Josephkerk in Gouda de start van de Actie Kerkbalans ingeluid, met bisschop Van den Hende als speciale gast en spreker. Kerken in Nederland ontvangen geen subsidie van de overheid. Bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt de Kerk aan haar parochianen om een periodieke bijdrage of om de huidige bijdrage te verhogen. Bisschop Van den Hende gaf een korte inleiding over het cruciale belang van vrijwilligers voor de Actie Kerkbalans en de missie van de Kerk.

Erepenningen uitgereikt tijdens 50-jarig jubileum Kerkbalans

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Kerkbalans heeft het landelijke campagneteam speciale erepenningen laten maken, waarvan er voor deze bijzondere dag vijftig waren gereserveerd. Drie van deze erepenningen werden door de bisschop persoonlijk uitgereikt aan drie toegewijde vrijwilligers die een buitengewone bijdrage leveren binnen de geloofsgemeenschap.

Rode-lopermoment voor betrokken vrijwilligers

De bijeenkomst werd afgesloten met het rode-lopermoment. Enkele vrijwilligers werden uitgenodigd om naar voren te komen en te vertellen waarom de Kerk voor hen van onschatbare waarde is en waarom ze zich inzetten voor de Actie Kerkbalans. Zo vertelde Arjan Verhoeff hoe hij de toekomst van de kerk wil veiligstellen, door het betalen van de kerkbalans op moderne manieren mogelijk te maken. Laura van Steekelenburg nam het woord om te spreken over de Alpha-cursus; een belangrijk initiatief binnen de parochie om laagdrempelig kennis te maken met het christelijk geloof. Carisia Houdijk deelde over haar inzet voor de Ankerzondag, waarbij één zondagochtend in de maand aan jong en oud catechese wordt gegeven, zodat iedereen kan groeien in geloof en in zijn relatie met God. Tot slot vertelde Ton van Rijn over de waardevolle hulp die wordt geboden aan mensen in nood vanuit de Parochiële Caritas Instelling. Als Kerk willen we er voor hen zijn door het bieden van zowel financiële als praktische ondersteuning.

📸 Foto’s: Daphne RoosendaalSint Jan de Doper parochie