Steunbetuiging na aardbeving in Marokko aan Marokkaanse Gemeenschap Gouda


Steunbetuiging na aardbeving in Marokko aan Marokkaanse Gemeenschap Gouda

Vanavond heeft het coördinatieteam van de H. Josephkerk in Gouda de volgende boodschap verspreid naar de Marokkaanse Gemeenschap in Gouda, namens de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper:

“Als geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper leven wij mee met de slachtoffers en gewonden van de aardbeving in Marokko. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de families uit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda die zijn getroffen door deze natuurramp of nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbare(n). Wij bidden voor kracht en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.”

Laten we samen bidden voor degenen die zijn getroffen en onze steun betuigen aan de Marokkaanse gemeenschap in deze uitdagende tijden.Sint Jan de Doper parochie