Steunbetuiging Marokko en Libië


Steunbetuiging Marokko en Libië

Vanuit Parochie Sint Jan de Doper leven wij intens mee met de slachtoffers en gewonden van de recente aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar hen die door deze natuurrampen zijn getroffen of nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbare(n). Er zijn diepe wonden geslagen in de harten van velen.

Wij bidden voor kracht en Gods nabijheid voor alle getroffenen in zowel Marokko als Libië. Aankomend weekend zullen we tijdens de voorbeden in het bijzonder voor hen bidden.Sint Jan de Doper parochie