Stille Omgang met centrale opstapplaats in Voorburg (in de nacht van 16 op 17 maart)


Stille Omgang met centrale opstapplaats in Voorburg (in de nacht van 16 op 17 maart)

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam en Omstreken organiseert de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan wij naar de H. Mis in de ‘Obrechtkerk’ in Amsterdam Oud-Zuid. Tijdens de bustocht heen wordt de rozenkrans gebeden alsmede enkele gebeden, een overweging gehouden en een lied gezongen. De H. Mis wordt afgesloten met aanbidding van het H. Sacrament. Tot slot zal de bisschop ons zegenen met het H. Sacrament. Na de viering is er gelegenheid voor een versnapering en toilet bezoek. Vervolgens vindt er een korte verplaatsing per bus plaats naar het beginpunt van de stille tocht. Deze route is gelijk aan de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De tocht duurt ongeveer een uur. Ook dit jaar zullen bisschop Van der Hende en plebaan Hagen meereizen in de bus(sen) en mee pelgrimeren. Op de terugtocht krijgt ieder een versnapering.

Geschiedenis van de Stille Omgang – Het Mirakel van Amsterdam

Een stervende man die in de Kalverstraat woonde, kreeg op 15 maart 1345 bij het Sacrament der Zieken de hostie toegediend. De hostie heeft, door de consecratie, een wezensverandering ondergaan en is daarmee Lichaam van Christus geworden. De man, ziek als hij was, braakte de hostie uit en het braaksel werd in het haardvuur gegooid.

De volgende dag zweefde de hostie ongeschonden boven het vuur. De werkvrouw pakte de hostie, legde hem in een kist en bracht hem uit eerbied naar de pastoor. Deze legt de hostie in de kerk. De volgende dag komt de werkvrouw weer in het huis van de zieke en ze ziet tot haar verwondering de hostie weer in de kist liggen. Ze roept de pastoor die de hostie weer terug naar de kerk brengt. De volgende dag ligt de hostie wéér in de kist bij de zieke. Dan pas begrijpt men dat God wil dat dit wonder openbaar gemaakt wordt en de pastoor komt om de hostie in een plechtige processie naar de kerk te brengen.

De betekenis van dit Mirakel is dat de kracht van Gods genade sterker is dan de natuur.

Bron: https://www.destilleomgang.nl/SOMirakel.html

Waddinxveens altaar met beeltenis van het Mirakel van Amsterdam. Foto: Kerkfotografie.nl

Vertrektijden

Helaas zijn er tot op heden te weinig aanmeldingen binnengekomen om een opstapplaats in Gouda te realiseren. De dichtstbijzijnde opstapplaats is Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 1. De bus vertrekt daar rond 20.00 uur. De verwachte terugkomsttijd in Voorburg is om circa 0.15 uur.

Kosten van deelname

De deelnamekosten zijn €25,00 per pelgrim. Voor jongvolwassenen (t/m 17 jaar) en studenten (met studentenpas) geldt gereduceerde deelnamekosten van € 15,00 per persoon.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de Stille Omgang: www.destilleomgang.nl. Mail voor vragen naar aanmelding@destilleomgang.nl of bel 06-50894495.

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam en omstreken kijkt uit naar uw deelname aan deze bijzondere bedevaart.Sint Jan de Doper parochie