Tarieven


Tarieven

De geldende tarieven van de geloofsgemeenschap in Bodegraven leest u als u hierboven op ‘Tarieven’ klikt.

Tarieven geloofsgemeenschap St. Willibrordus per 1-1-2022

Kosten uitvaart en begraving op het R.K. Kerkhof naast de kerk (begraven of plaatsing asbus in urnenmuur is alleen mogelijk indien er een religieus afscheid aan vooraf is gegaan)

Avondwake (incl. koor)€  300,00
Verzorging boekje voor de avondwake per stuk:
1x A4 aan twee zijden bedrukt€  0,30
2x A4 aan twee zijden bedrukt€ 0,60
Uitvaartdienst (incl. koor)€  800,00
Kosten begraving op het R.K. kerkhof naast de kerk:
Begraafkosten€  400,00
Algemeen graf:
Huurtermijn 15 jaar€ 1.100,00
Bijdrage beheer en onderhoud kerkhof€    175,00
Particulier of Familiegraf (2 personen):
a. Huurtermijn 30 jaar (vanaf 1-1-2019)€ 3.975,00
Bijdrage beheer en onderhoud kerkhof€    350,00
b. Tot 1-1-2019 werd een graf verhuurd voor 20 jaar
Bijzetting 2e overledene
Voor elk jaar na de huurtermijn van 20 jaar (max. 10 jaar)€    165,00
Voor het afnemen en terugplaatsen van het grafmonument€    250,00
c. Tot 1-1-2019 werd een graf verhuurd voor 20 jaar
Verlenging voor 10 jaar (na een huurtermijn van 20 jaar)€ 1.400,00
d. Plaatsing asbus in urnen-nis in columbarium
Huurtermijn 10 jaar (exclusief sluitsteen)€    525,00
Bijzetting voor elk jaar na de 10 jaar waarvoor al is betaald€      60,00
Sluitsteen€    150,00
Belettering sluitsteen€      75,00
Plaatsingskosten€    100,00
Begeleiding naar crematorium
Na uitvaartviering door leek€    200,00
Reiskosten per km€       0,38
Bijeenkomst met leek in crematorium€    200,00
Reiskosten per km€       0,38
Gebedsintentie tijdens vieringen in de kerk€      10,00
Overige tarieven
Dopen (aparte viering of tijdens viering in weekend)€      50,00
Huwelijksinzegening (incl. koor)€    800,00
Huwelijksjubileum extra dienst (incl. koor)€    800,00
Gedenkkruisje overledene als er geen viering is gehouden€      75,00
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Parochianen in Bodegraven: indien men de afgelopen 3 jaar geen aantoonbare kerkbijdrage betaald heeft, geldt een verhoging van 50% van de tarieven.

Parochianen binnen parochie St. Jan de Doper: een verhoging van de tarieven met 50%

Parochianen buiten Parochie St. Jan de Doper: een verhoging van de tarieven met 100%Sint Jan de Doper parochie