Terugblik Nieuwjaarsdienst


Terugblik Nieuwjaarsdienst

In het Wierickehuis in Nieuwerbrug vond op 8 januari de oecumenische dienst plaats met als thema: “Woorden voor onderweg”. Deze dienst is inmiddels een traditie in het nieuwe jaar. Ook deze keer werd de dienst druk bezocht met bijna 250 mensen. Er was ook volop gelegenheid om elkaar een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en om na afloop met elkaar te proostten op 2023. De muzikale invulling kwam uit Bodegraven. De opbrengst van de collecte ( € 368,-) gaat naar het Rustpunt in Bodegraven.

Dank is er voor de voorgangers van de Bethlehemkerk, Brugkerk en Willibrorduskerk voor hun inspirerende bijdrage. Tevens dank aan de medewerkers van TAP en de evenementencommissie van het Wierickehuis. De volgende oecumenische dienst is op 13 augustus in de tent van de speelweek.

Nolda, Dirk en MariusSint Jan de Doper parochie