Tijdelijk sluiting kerk Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht


Tijdelijk sluiting kerk Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht

Vanaf heden gelden voor de locatie Moordrecht eveneens een aantal maatregelen. De locatieraad acht het – gelet op de aangescherpte overheidsregels rond COVID-19 en de toenemende risico’s voor parochianen en vrijwilligers – niet langer verantwoord de wekelijkse vieringen doorgang te laten vinden. Deze maatregelen zijn in goed overleg tussen pastoraal team, parochiebestuur en locatieraad tot stand gekomen:

  • de St. Johannes’ Onthoofding kerk gaat voor de reguliere vieringen tijdelijk voor onbepaalde tijd dicht
  • desgewenst kan men via livestream afstemmen op de andere vieringen, via het vieringenrooster op de parochiewebsite.
  • voor begrafenissen kan de kerk incidenteel wel beschikbaar worden gesteld.

Wij hopen op uw begrip.Sint Jan de Doper parochie