Tour of Faith in Boskoop


Tour of Faith in Boskoop

Op zondag 26 februari vierden de jongeren van Tour of Faith samen de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Ze kwamen daarvoor bijeen in Boskoop in de H. Joannes de Doper kerk (Parochie Sint Jan de Doper). Daar bereidt zich een groep jongeren voor op deelname aan de Wereldjongerendagen deze zomer in Lissabon.

De Tour of Faith werd geleid door diaken Iwan Osseweijer, coördinator voor de WJD vanuit het bisdom naar Rotterdam. Ook aanwezig waren priester Sander Verschuur en pastoraal werker Johnny Tran uit Dordrecht met jongeren uit hun parochie. Pastoraal werker Rob Lijesen van de parochie was gastheer. Jongerencantorij Bodegraven zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Vanuit de Schriftlezingen preekt de bisschop over de Veertigdagentijd als periode van bezinning. De evangelielezing van deze zondag (Matteüs 4, 1-11) beschrijft hoe Jezus in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. De bisschop vertelt dat Jezus bij elk van de beproevingen de duivel antwoordt met woorden uit de Schrift. Zo zegt Jezus: “Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt” (cf. Deuteronomium 8, 3).

Diaken Iwan Osseweijer leest voor uit het Evangelie.

Bisschop Van den Hende: “Hoe is dat in ons leven? Gaan we bewust om met ons eten en drinken? Kunnen wij verder kijken dan onze eigen boterham en de dingen die zo gewoon voor ons zijn en daarvan delen met de mensen die het nodig hebben? Dan kunnen wij met Jezus zeggen: nee, wij leven niet van brood alleen.” De bisschop spreekt ook over de andere twee beproevingen en de antwoorden van Jezus met woorden uit de Schrift: “Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen” (cf. Deut. 6, 16). “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen” (cf. Deut. 6, 13). En hij roept op om de Veertigdagentijd zo met Jezus te beleven.

Daarna is er koffie en thee in de ruimte bij de kerk, waar vrijwilligers van de parochie de jongeren gastvrij onthalen en hen later ook een soep- en broodmaaltijd aanbieden. Na een korte voorstelronde geeft diaken Iwan Osseweijer de bisschop het woord voor de catechese. Verschillende jongeren zijn op weg om met Pasen opgenomen te worden in de Kerk. De bisschop sluit daarbij aan en spreekt in zijn catechese over de weg van het doopsel naar de eucharistie en de weg van het geloof naar de liefde.

Bisschop Van den Hende geeft tijdens Tour of Faith catechese aan de aanwezige jongeren.

“Zoals de doop bedoeld is om verder te groeien naar de eucharistie, is het ook de bedoeling dat we van het geloof groeien naar de waarachtige liefde.” De bisschop vertelt over de leerlingen van Jezus die in Handelingen van de apostelen “aanhangers van de Weg” worden genoemd (Handelingen 9, 2). In kleine groepen gaan de jongeren daar vervolgens over in gesprek: Ben jij een aanhanger van de Weg en wat betekent dat voor jou? En wat betekent het dat Jezus tegen ons zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14, 6)?

De bijeenkomsten van Tour of Faith staan in het teken van de DOCAT. Voor jongeren die meegaan naar de Wereldjongerendagen is de Tour of Faith zo een inhoudelijke voorbereiding.

Ben je geïnteresseerd?

De volgende datums en locaties van Tour of Faith zijn bekend:Sint Jan de Doper parochie