Update coronamaatregelen (25-2)


Update coronamaatregelen (25-2)

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.

Bovendien gelden de volgende versoepelingen:

= De beperkende regels voor het uitreiken van de communie vervallen. Wel zal degene die de communie uitreikt de handen vooraf goed reinigen. Het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Bij het ter communie gaan wordt het op prijs gesteld gepaste afstand tot de voor u lopende persoon te bewaren. We houden wel dezelfde looproutes en uitreikplaatsen aan, zoals die afgelopen tijd was.

= Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.

= Er kan weer worden gecollecteerd, waarbij moet worden vermeden dat de collecteschalen door de gehele kerk worden doorgegeven. Maak zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid de QR-code te gebruiken.

= Bij samenkomen voor het koffiedrinken zijn mondkapjes niet meer verplicht.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.

Ten slotte dient eenieder zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. In dat kader luidt het advies van het parochiebestuur om de onderlinge afstanden in de kerkbanken zoveel mogelijk te baseren op de anderhalve meterregel. Zijn al die plaatsen reeds bezet, kunnen nieuwe kerkgangers inschuiven in de tussengelegen banken.Sint Jan de Doper parochie