Update O.L.V.-Hemelvaartkerk


Update O.L.V.-Hemelvaartkerk

Gouda, februari 2022

Beste parochiaan,

Op 31 januari 2021 sloot de bisschop met een mooie viering de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan 110. Kort daarna heeft het Antoniuscollege de kerk tijdelijk in gebruik genomen. Het bestuur van de parochie is daarna door diverse partijen benaderd over het gebruik/overname van het gebouw. Ook bij de gemeente hebben sommigen zich gemeld.

We willen u graag de vorderingen sedertdien melden. Op 15 juli 2021 zijn vanuit de parochie vijftien partijen benaderd om een voorstel voor overname van het gebouw te doen. Na half september heeft de werkgroep van onze parochie de zes ontvangen reacties bekeken en zijn we in gesprek gegaan met de geselecteerde geïnteresseerden. Eind januari heeft de werkgroep vastgesteld dat het voorstel van Pancras Vastgoed, een bekende Goudse ondernemer, het beste aansluit bij onze wensen (zowel type gebruik als ontwerp en prijs). Deze week heeft ook het bisdom ons voorstel om een volgende stap te zetten, goedgekeurd.

Pancras denkt dat het pand prima geschikt is voor een kleinschalige geclusterde woonvorm. We streven naar woningen gericht op senioren en/of starters . Zo “..kunnen mensen in hun eigen wijk en binnen hun sociale netwerk blijven wonen.”.

Natuurlijk kan er nog van alles veranderen, volgen er o.a. bijeenkomsten met de buurt en zullen de vereiste vergunningen moeten worden verleend. Dit vervolg zal best nog de nodige tijd vergen maar gezamenlijk zijn we blij dat op deze wijze het gebouw een nieuwe bestemming te kunnen geven.

De sluiting was een onvermijdelijke stap maar gelukkig hebben velen hun weg naar de
H.-Josephkerk en de vieringen op het kerkhof gevonden. Zodra dit mogelijk is willen we die trouwe bezoekers van de O.L.V.-Hemelvaartkerk nog een keer extra verwelkomen. U bent in de afgelopen maanden via De Voorloper en parochienieuws al geïnformeerd over de wijze waarop het locatiebestuur de H.-Josephkerk wil herinrichten. Daarbij richten we ons op de geweldige mogelijkheden om een warme uitnodigende Kerk te vormen met zijn allen.

Wij houden u op de hoogte zodra er weer nieuws is. Pancras Vastgoed wil graag samen met de gemeente en de buurt dit initiatief tot bloei brengen.

Namens het parochiebestuur,
Peter Pennekamp

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u hier terecht.Sint Jan de Doper parochie