Van Encyclieken naar Vastenactieproject


Van Encyclieken naar Vastenactieproject

Je mag ons vastenactieproject beschouwen als een praktische vertaling van de Pauselijke encyclieken Laudato Si, Fratelli tutti en de brief Laudate Deum. Stuk voor stuk pareltjes waarin de Paus met steeds fellere bewoordingen een lans breekt voor menselijke waardigheid.

De jaarlijkse Vastenactiecampagne 2024 staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering voor onze medemensen in Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Al onze geloofsgemeenschappen gaan met uw hulp een bijdrage leveren aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Aan de mensen worden trainingen gegeven hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Iedere geloofsgemeenschap zal op eigen wijze aandacht besteden aan het vastenactieproject. Mocht u de acties missen dan kunt u uw bijdrage ook overmaken (o.v.v. Vastenactie 2024) naar:

  • NL 28 RABO 0157  5731 41  RK Parochie Sint Jan de Doper
  • NL10 INGB 0000 1138 15 RK Kerkbestuur H. Bartholomeus
  • NL 71 RABO 0361 4102 04  RK Kerk St. Barnabas

U heeft nog de opbrengst tegoed van ons Adventsproject: 266 mobieltjes en bijna €4.000,00, waarvoor hartelijk dank.

Namens alle vrijwilligers voor de vastenactie,

Pastor Rob LijesenSint Jan de Doper parochie