Vastenactie project: Lar Vincentino


Vastenactie project: Lar Vincentino

De veertigdagentijd is al begonnen en dus ook de acties voor ons vasten project. Dit keer vragen wij aandacht voor een gezonde leefomgeving, gezonde voeding en een zinvoller leven voor ouderen in Brazilië.

De zorg voor ouderen in Brazilië is slecht georganiseerd. Ouderen die verzorging nodig hebben, zijn afhankelijk van hun familie, de lokale overheid of van giften. In 1978 hebben paters Passionisten het tehuis Lar Vincentino (Huis van Vincent) opgericht om ouderen en ouderen met een beperking een goede, veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het opvanghuis is plek voor 60 ouderen. Er is veel achterstallig onderhoud in het tehuis. Met name op het gebied van verzorging levert dat gezondheidsrisico’s voor de bewoners.

Momenteel is de organisatie bezig het huis stap voor stap te verbeteren, om dat betere leven te kunnen waar maken. Dit jaar is de keuken aan de beurt. Deze is zwaar verouderd en om nu verantwoord en hygiënisch te kunnen blijven werken is vernieuwing dus hard nodig. Door de keuken aan te passen aan de eisen van deze tijd kan het tehuis met beperkte steun van de omgeving en de lokale overheid weer verder.

Aan geldelijke middelen ontbreekt het echter om alles goed en verantwoord te doen. Laten wij met elkaar deze mensen helpen en ervoor zorgen dat er een verantwoorde en hygiënische keuken geplaatst kan worden.

U kunt doneren voor de Vastenactie

  1. Via lokale collecte in de kerken.
  2. Door een gift te storten op Rek.nr.: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. project 401612 Sint Jan de Doper.
  3. Ook kunt u bijdragen door mee te doen aan de fiets- en wandeltochten op 20 maart aanstaande.
  4. In de kerk op de woensdagavonden 19.00 uur in de Veertigdagentijd waar de vastenmeditatie gehouden wordt (3-3 in Gouda, 10-3 in Reeuwijk, 17-3 in Reeuwijk en 24-3 in Waddinxveen)
  5. Via onderstaande QR-code

QR

[Pater José]
In Brazilië zijn veel projecten die naar St. Vincent da Paul heten: huizen, meestal in de stad, waar ouderen worden opgevangen die straatarm zijn en vaak aan hun lot zijn overgelaten door de staat en door hun familie.
De Staat doet alsof ze niet bestaan, omdat ze geen papieren hebben. Ze zijn niet geregistreerd en vaak lukt het niet om ze te registreren, omdat ze een verleden hebben: drugs en/of ernstige psychische problemen en dakloos.
Dit is ook de reden waarom hun families hun de rug toegekeerd hebben. Het contact is verbroken. Als ze getrouwd waren, zijn ze gescheiden. Ook gebeurt het dat ouderen verstoten worden als ze beginnen te dementeren!
Maar ook ouderen die wel geregistreerd zijn en niet zo’n heftig verleden hebben, kunnen in zo’n project terecht. Zij en hun familie zijn gewoon te arm om voor hen te zorgen. De toelage van de Staat reikt meestal nog niet eens ver genoeg om de nodige medicijnen te betalen.

[Pater Mark-Robin]
Het huis in São Luíz de Montes Belos is in de jaren ’70 opgericht met hulp van Nederlandse Passionisten en Passionistinnen die daar werkten. Het project draait goed, d.w.z. het is goed georganiseerd. Er zijn ook wel weldoeners, maar die willen dikwijls alleen zichtbare projecten steunen: een nieuwe aanbouw, bijvoorbeeld. Maar de keuken vernieuwen of fysiotherapie, dat is te onzichtbaar. En nu met de corona-krisis kunnen ook de gewone mensen in São Luíz veel minder bijdragen. Dit gebeurde jaarlijks met een festival, maar dat kan nu niet doorgaan…
Ik ken het project en de leiding, Mevrouw Edjina. Wat mij altijd opvalt is dat zij altijd hartelijk is voor de bewoners en dat haar aanwezigheid een glimlach op het gezicht van de mensen brengt. Ik zie dat er ook onder de werknemers een goede sfeer heerst, een huiselijke sfeer. Alles is zeer eenvoudig, maar de kwaliteit van leven, daar is aandacht voor.
En daarom vindt ik het geweldig dat de Sint Jan de Doper parochie met medewerking van de Vastenactie dit project wil ondersteunen. Ik beveel het van harte bij u aan. Er blijft niets aan de strijkstok hangen: 100% komt daar terecht.

Namens de bewoners van São Vincente dank ik u heel hartelijk voor uw steun!

Pater Mark-Robin cp



Sint Jan de Doper parochie