Vastentijd en vastenactie


Vastentijd en vastenactie

Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, start de vastentijd. Om 9:00 uur is in onze kerk de viering van Aswoensdag en kunnen we het askruisje ontvangen. De vastentijd is voor ons een tijd van voorbereiding op Pasen. In deze tijd verdiepen we onze relatie met God door bekering en vasten en door extra aandacht voor onze medemens. Bijvoorbeeld door te doneren aan goede doelen, een extra bezoek aan een eenzame jongere of oudere of het uitgespaarde voedsel te doneren aan de Voedselbank.

Jaarlijks organiseert onze parochie ook de Vastenactie. Deze staat dit keer in het teken van onze medemensen in Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor veranderingen in klimaat, die afgelopen jaren steeds sterker werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen, zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

De St. Willibrorduskerk levert een bijdrage aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen. Zo krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Verder worden met de bijdragen trainingen verzorgd over het verbouwen van voedsel. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen zij naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Wilt u ook bijdragen aan dit project? Doneer dan op NL28 RABO 0157 5731 41 ten name van RK Parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van ‘Vastenactie 2024’. https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/vastenactie-2024/Sint Jan de Doper parochie