Veranderingen na de sluiting van de O.L.V. Hemelvaartkerk


Veranderingen na de sluiting van de O.L.V. Hemelvaartkerk

Per 1 februari 2021 is bovengenoemde kerk aan de Krugerlaan helaas niet meer beschikbaar voor de eredienst. Wel wordt het Goudse vieringenpatroon in deze coronatijd vooralsnog gecontinueerd.
Dit betekent:

  • op donderdagen om 09.00 uur een eucharistieviering in de kapel van de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg;
  • op vrijdagen om 09.00 uur een gebedsviering in de H.-Josephkerk;
  • op zaterdagen om 17.00 uur een eucharistieviering in de H.-Josephkerk, zonder livestream;
  • op zondagen om 11.00 uur een eucharistieviering in de H.-Josephkerk, met livestream.

Incidenteel zal de viering op zaterdag wel worden gestreamd, als deze substantieel afwijkt van de zondagsviering, bijv. bij oecumenische vieringen.
Verder verheugt het ons te kunnen melden dat in goed overleg met het stichtingsbestuur van de R.K. begraafplaats is afgesproken een aanzienlijk deel van het interieur van de O.L.V. Hemelvaartkerk aan te wenden voor herinrichting van de kapel. Wij hopen dat met name degenen die gewend waren te kerken in de O.L.V. Hemelvaartkerk zich hierdoor in de kapel extra “thuis” zullen weten….

Voor wat betreft de herbestemming van het kerkgebouw aan de Krugerlaan is al eerder gemeld dat daar een viertal werkgroepen mee aan de slag zullen gaan. Zodra zij iets te melden hebben, zult u daarvan via dit Informatieblad en/of via website en social media in kennis worden gesteld.Sint Jan de Doper parochie