Versoepelingen covid-maatregelen


Versoepelingen covid-maatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Dit betekent voor onze kerken dat er een volgend maximum is:
Bodegraven: 40
Boskoop: 50
Gouda:70 + 30 in Antoniuszaal
Moordrecht: 30
Reeuwijk: 40
Waddinxveen: 40

De bisschoppen benadrukken dat de huidige covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april

Begrafenissen

Het aantal aanwezigen bij een begrafenis is per 28 april a.s. weer maximaal 100 personen. Voor de kerkgebouwen in Waddinxveen (75) en Moordrecht (35) hanteren we een kleiner aantal, gelet op de beperkte ruimte als gevolg van de coronarestricties.Sint Jan de Doper parochie